Fent xarxa amb el Banc de Sang i Teixits

Fent xarxa amb el Banc de Sang i Teixits

Entendre el treball en equip com un concepte essencial, això és el que fem entre els centres de la nostra xarxa.

Avui hem pogut posar en comú amb el Banc de Sang i Teixits les seves necessitats i els nostres projectes.

Fent xarxa amb el Banc de Sang i Teixits!