El Departament de Gestió de Persones de l’LRC busca professionals qualificats amb un alt grau de motivació, implicació i responsabilitat. L’LRC aporta els recursos i formació necessaris perquè puguis treballar amb qualitat i seguretat.

Si comparteixes els nostres valors i busques feina, adreçat a: seleccioprofessionals@lrc.cat . El nostre Departament de Gestió de Persones et respondrà.

A través d'aquests links trobaràs més detall de les ofertes:


CONVOCATÒRIES OBERTES

Consulta les nostres convocatòries a través d'aquest enllaç.


28.2023 Director/a per als laboratoris d'anàlisis clíniques de l'LRC i dibi


Any 2023

16b.2023 Facultatiu/va en biologia molecular al centre Mas Blau - Aquesta plaça queda desconvocada per motius organitzatius de l'entitat.

15.2023 Dos tècnics/ques superiors en laboratori clínic i biomèdic per a l'àrea de Microbiologia (laboratori de l'Hospital del Mar i del centre Mas Blau)

14.2023 Tècnic/a superior en laboratori clínic i biomèdic per al laboratori d'urgències de l'Hospital del Mar (torn de tarda)

13.2023 Tècnic/a superior en laboratori clínic i biomèdic per a l'àrea de Microbiologia al centre Mas Blau (torn de matí)

12.2023 Tècnic/a superior en laboratori clínic i biomèdic per a l'àrea de Microbiologia al laboratori de l'Hospital del Mar (torn de tarda)

11.2023 Dos tècnics/ques superiors en laboratori clínic i biomèdic per a l'àrea de Microbiologia al centre Mas Blau (torn de tarda)

10.2023 Facultatiu/va en anàlisis clíniques/bioquímica clínica per al laboratori de l'Hospital del Mar

09.2023 Facultatiu/va en Anàlisis Clíniques o Hematologia i Hemoteràpia

08.2023 Facultatiu/va en Anàlisis Clíniques/Bioquímica Clínica per al laboratori de l'Hospital del Mar

07.2023 Facultatiu/va en Anàlisis Clíniques o Hematologia i Hemoteràpia

06.2023 Tècnic/a Superior en Laboratori Clínic i Biomèdic

05.2023 Facultatiu/va en Anàlisis Clíniques o Hematologia i Hemoteràpia

04.2023 Dos Tècnics Superiors en Laboratori de Diagnòstic Clínic per l'àrea de Preanalítica

03.2023 Coordinador/a pel servei de laboratori de l'Espitau de la Val d'Aran

01.2023 Facultatiu/va especialista en Anàlisis Clíniques i/o Bioquímica


Any 2022

24.2022 Persona referent de magatzem per l'àrea de Gestió 

23.2022. Facultatiu/va especialista pel Servei de Microbiologia dels Hospitals de Mataró i Calella

22.2022. Facultatiu/va especialista pel Servei de  Microbiologia pel Laboratori Mas Blau i l'Hospital del Mar

19.2022. Llicenciat/da o Graduat/da en Química, Farmàcia o afins per l'Àrea d'HPLC-Masses

18.2022. Dos Desenvolupadors sèniors FULLSTACK pel Departament TIC

17.2022. Tècnic/a en Gestió de Persones

16.2022 Llicenciat/da en ciències de la salut per l'àrea de Qualitat

15.2022. Tècnic/a en Gestió de Persones

14.2022 Dos facultatius/ves pel Servei de Microbiologia

13.2022 Responsable del servei del laboratori de l’Espitau Val d’Aran

12.2022 Llicenciat/da o Graduat/da en Química, Farmàcia o afins

11.2022 Arquitecte/a en Base de Dades sènior pel Departament TIC

10.2022 Desenvolupadors/es sènior pel Departament TIC (2 vacants)

09.2022 Tècnic/a de Contractació Pública (2 vacants)

08.2022 Facultatiu/va especialista en Anàlisis Clíniques i/o Bioquímica

05.2022 Facultatiu/va pel Servei de Microbiologia per al Laboratori de Mas blau i Hospital de Mar

04.2022 Cap de Servei dels Laboratoris de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus

03. 2022 Facultatiu/va Especialista en Anàlisis Clíniques o Hematologia i Hemoteràpia

02.2022  Tècnic/a Superior d'Anatomia Patològica

01.2022 Facultatiu/va Especialista en Anàlisis Clíniques i/o Bioquímica per al Laboratori de Mas Blau


Any 2021

21.2021 Administrador/a de Sistemes pel Departament TIC

20.2021 Facultatiu/va pel Servei de Microbiologia per al Laboratori de Mas Blau i Hospital del Mar 

19.2021 Facultatiu/va especialista en Anàlisis Clíniques/Bioquímica per al laboratori de l'Hospital del Mar

08.2021 Analistes programadors/es d'Angular per al Departament de Sistemes d'Informació

09.2021 Analista programador/a d'Interoperabilitat per al Departament de Sistemes d'Informació

07.2021 Cap de Servei de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva: Hospitals de Calella i Blanes

06.2021 Facultatiu/va especialista en Microbiologia per l'Hospital de Mataró

05.2021 Tècnic/a pel Departament de Control de Gestió

01.2021 Administratiu/va pel Departament de Comunicació i Imatge

02.2021 Facultatiu/va especialista en Anàlisis Clíniques i/o Bioquímica


Any 2020

20.2020 Facultatiu especialista en Anàlisis Clíniques i/o Bioquímica

18.2020 Facultatiu especialista en Anàlisis Clíniques i/o Bioquímica pel departament de Bioquímica i Cribratge Prenatal

17.2020 Analista Programador de Sistemes d'Informació

15.2020 Tècnic de contractació pública (modificació requisits i ampliació termini de presentació- canvis en gris)

15.2020 Tècnic de Contractació Pública

14.2020 Director Sistemes d'Informació

13.2020 Facultatiu especialista Anàlisis Clíniques per al laboratori de l'Hospital de Mataró - Barcelona

12.2020 Facultatiu especialista Anàlisis Clíniques per al laboratori de l' Hospital del Mar - Barcelona (35h)

11.2020 (2)  Facultatiu especialista en Microbiologia per al laboratori central de Mas Blau - El Prat - Barcelona (convocatòria modificada) 

10.2020 (3) Facultatiu especialista en Anàlisis Clíniques per al laboratori de l'Hospital del Mar - Barcelona (convocatòria modificada)

11.2020 Facultatiu especialista en Microbiologia

10.2020 (2) Facultatiu especialista en Anàlisis Clíniques Hospital del Mar

10.2020 Facultatiu especialista en Anàlisis Clíniques Hospital del Mar 

09.2020 Facultatiu especialista en Anàlisis Clíniques Mas Blau

08.2020 Facultatiu especialista en Microbiologia

07.2020 Infermer/a extraccions

06.2020 Facultatiu especialista en HPLC

05.2020 Facultatiu especialista Anàlisis Clíniques Hospital del Mar

04.2020 Facultatiu especialista en Hematologia