Canal de denúncies

L'objectiu de la bústia del Canal de Denúncies és servir d'instrument per tal que es puguin portar a terme denúncies, enteses com a comunicacions de possibles irregularitats o incompliments que puguin constituir una vulneració de la normativa, tant externa, com interna, pròpia de l’entitat LABORATORI DE REFERÈNCIA DE CATALUNYA, SA. En aquest sentit, s’espera que els i les professionals i el personal col·laborador que actuï en nom i/o per compte de l’entitat, ho facin seguint i respectant en tot moment la legislació vigent, i la normativa interna que sigui aplicable, i en cas de detectar algun comportament contrari a tot això, ho comuniqui a través de la següent plataforma web habilitada per aquest efecte: Canal de denúncies

Compromís social de l'LRC

Descarregar

Convocatòries i processos selectius

Descarregar

Plantilla, contractes i retribucions

Descarregar

Processos de promoció i formació

Descarregar

Relació d'auditories internes i externes

Descarregar