Acords vigents amb el Comitè d'Empresa

Descarregar

Conveni col·lectiu de treball de l'Institut Municipal d'Assistència Sanitària

Descarregar

XI Conveni col·lectiu de treball d'establiments sanitaris d'hospitalització, assistència, consulta i laboratoris d'anàlisis clíniques

Descarregar